Den beste faktainformasjonen om Radongass finner du hos Statens strålevern:

Utdrag fra Statens Strålevern:
"Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3."...les mer

http://www.nrpa.no/radon