"Starten er viktig...bygg huset riktig!

NY-TEK har siden oppstarten i 1985 jobbet med radonsanering og tiltak mot radongass.

NY-TEK var det første firma i Norge som utførte radontiltak for eksisterende og nye bygg og har lengst praktisk erfaring innen denne bransjen i Norge. NY-TEK er også det eneste selskap i Norge som har utført skjermingstiltak i tomteområde med forhøyet gamma stråling.
Selskapet har deltatt, som utførende part, i offentlig forskningsprogram innen radonsanering.

NY-TEK startet i 1985 med sanering av radongass i eksisterende bygg, fra eneboliger til store private, kommunale, fylkeskommunale og statlige bygg.
Radonfella® er NY-TEK sitt registrerte varemerke og med flere hundre leverte anlegg er Radonfella® trolig landets best dokumenterte og utprøvde system for ventilering av radongass fra byggegrunn.

Eksempel på radondesign

NY-TEK er rådgivende aktør for kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige og private utbyggere som ønsker å styrke sin kompetanse innen feltet.