Kvalitetsstyring og dokumentasjon

Alle prosjekter følger selskapets detaljerte kvalitetsplan med dokumentoversikt, kvalitetskontroll, aktivitetsstyring
og byggtekniske råd og -dokumentasjon.